Concurs de recrutare, sef serviciu – sectii sportive, 23.03.2023

Selecție Dosare Concurs

Anunț proba scrisă a concursului de recrutare a postului contractual vacant Șef Serviciu – Secții Sportive din cadrul CSM Târgu Jiu – 23.03.2023

Anunț proba interviu a concursului de recrutare a postului contractual vacant Șef Serviciu – Secții Sportive din cadrul CSM Târgu Jiu – 23.03.2023

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului contrcatual vacant Șef Serviciu Secții Sportive din cadrul CSM Târgu Jiu